Servicii

 • Managementul de proiect – de la concept până la operare, serviciile noastre de consultanță acoperă toate nivelurile procesului de control al proiectului.
  • Unic Reprezentant al Clientului – rolul pe care îl abordam cu seriozitate și poziția in care responsabilitatea stă pe primul loc.
  • Monitorizare – un proiect bun, are nevoie de un control atent. Măsurătorile corecte și interpretarea acestora fac ca modificările sa nu conducă spre rezultate surprinzătoare.
  • Controlul Calității – fiecare etapa este analizată din perspectiva încadrării in normele legale si in bunele practici ale domeniului de activitate al construcțiilor.
  • Managementul Costurilor – studiul de fezabilitate, bugetarea, licitarea lucrărilor si serviciilor, urmărirea fazelor de decontare si a cash-flow-ului precum si predicțiile evoluției financiare ale proiectului asigura un parcurs al proiectului lipsit de blocaje.
  • Managementul Riscurilor – întreaga echipa disponibila are un bagaj de imens de cunoștințe preluate din alte proiecte ( lecții învățate)  accesabile imediat si folosite in mod flexibil in proiectele noi.
  • Managementul Construcției – punem la dispoziția Proiectului o întreaga echipa de specialiști in urmărirea implementării, pentru toate specialitățile implicate. Echipa de coordonare a șantierului face legătura intre Contractori/Subcontractori si nivelul superior de management făcând posibila coordonarea in timp real a activităților.
 • Managementul designului – un proiect corect are ca fundament un design corect. Cele mai importante decizii care vor influenta proiectul atât din perspectiva impactului social, vizual cat si financiar, precum si încadrarea într-un grafic de timp, se iau in aceasta etapa.
  • Managementul si trasabilitatea autorizațiilor – primul pas in dezvoltarea unui proiect precum si certificarea din partea Autorităților a faptului ca proiectul este in deplina concordanta cu specificațiile legale.
 • Managementul fit-out-ului – amenajările interioare sunt proiecte speciale prin natura lor, in care complexitatea operațiunilor este similara unor proiecte de o mult mai mare valoare, distribuita pe o unitate mica de timp.
 • Servicii de Expertiza – serviciile conexe activității de construcții si dezvoltare, care preced sau vin in completarea etapelor din existenta unei clădiri/proprietăți.
  • Audit tehnic – precede achiziția unei proprietăți, analiza si raportarea se fac pe toate palierele tehnice ale viitoarei achiziții. Concluzia trebuie sa asigure o tranziție corecta intre proprietari si sa pună baza viitoarei dezvoltări.
  • Studii de fezabilitate – o viziune asupra viitorului proiect, baza unui Program de Dezvoltare sau a unui Studiu de Caz, creează mediul necesar unei decizii conștiente.